Lämna sidan close

Två illustrerade hjärtan, ett i transflaggans färger (blå, rosa och vit) och ett i regnbågens färger

Jouren ♥ HBTQIA+

Uppsala tjej- och transjour är en öppen plats för alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner oavsett könsidentitet eller ickekön. Vi vill vara tydliga med att vi är en jour som vänder sig till ALLA tjejer och unga transpersoner – trans, cis, bi, pan, homo, hetero och alla tjejer och unga transpersoner som anser sig vara mellan eller bortom dom begreppen.

Vi kommer aldrig anta någons sexualitet. Och för oss är det självklart att det finns fler könsidentiteter än tjej och kille och att en inte automatiskt är tjej för att en har en snippa eller kille för att en har en snopp.

Regnbågsflaggan (som i bilden är i form av ett hjärta) är en symbol för hbtqia+-rörelsen. Hbtqia+ är ett samlingsbegrepp som står för personer som är:

  • homosexuella (både flator och bögar)
  • bisexuella och pansexuella
  • transpersoner (ett begrepp som inte handlar om sexualitet utan om könsidentitet och omfattar många olika identiteter)
  • queera personer (som kan handla om sexualitet, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och/eller kritik mot rådande normer)
  • intersexpersoner* (personer vars kroppar medicinskt sett inte stämmer överens med tvåkönsnormen)
  • asexuella (personer som inte känner sexuell attraktion)
  • + (pluset) har vi med för att visa att det självklart finns fler uttryck och läggningar än de som hbtqia står för

Transflaggan (blå, rosa och vit) är en symbol för transrörelsen.

Läs mer om sexualitet på ungasjourer.se och mer om att vara transperson på ungasjourer.se och på transformering.se.

*En del personer föredrar begreppet ”person med intersexvariation”, oavsett vilket begrepp du föredrar vänder vi oss även till dig

Relaterade länkar:

RFSL ungdom
Ungdomsriksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

RFSL – om intersex
Information om vad intersex är och skillnaden mellan intersex och trans.

Transformering
Information om trans, vad olika ord betyder, om sex, relationer, transvård och ens rättigheter.

RFSL:s stödmottagning
Stöd och hjälp till hbtqi-personer som utsatts för trakasserier, hot och våld.

Lämna sidan snabbt!