Lämna sidan close

Foto på Rebecca Mueller

Fråga jourjuristen

Har du varit med om något, som du tror kanske var ett brott? Undrar du över något som har med lagar och rättigheter att göra? Då kan du mejla dina frågor till vår jurist Rebecca Mueller. Det är gratis och du kan vara anonym. Rebecca kan också svara på frågor om polisanmälan, polisförhör och rättegång. Ingen fråga är för stor eller för liten!

Uppsala tjej- och transjours jurist nås på mejlen jurist@uppsalattj.se. Du får svar på ditt mejl inom en vecka. Under sommarmånaderna och under julhelgerna kan svar på din fråga dröja längre.

Det går självklart bra att vara anonym. Inom såväl sin yrkesroll som sitt engagemang i Uppsala tjej- och transjour har Rebecca tystnadsplikt, vilket innebär att du som kontaktar Rebecca kan känna dig trygg i att allt du säger stannar hos henne.

Rebecca Mueller

Rebecca Mueller är advokat på Advokatfirman Thomas Bodström. Hon har tidigare varit jourare i Uppsala tjej- och transjour och arbetat på Uppsala kvinnojour. Som advokat arbetar hon dagligen med unga personer som har blivit utsatta för någon form av brott. Om du har blivit utsatt för ett brott har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde har som uppgift att ta tillvara den utsattes rättigheter i allt från polisförhör till att företräda hen vid rättegången.

Rebecca har ett stort engagemang för utsatta unga personer och sätter alltid sina klienters intressen främst. Genom sitt arbete möter hon ofta unga traumatiserade personer som blivit utsatta för brott och hon brinner för att stötta dem på bästa sätt.

Mejl: jurist@uppsalattj.se


Juristbyrå med fokus på hbtq-personer

Vi vill tipsa om Sveriges första juristbyrå med fokus på hbtq-personer – Folkets Juristbyrå!

Folkets Juristbyrå arbetar framförallt med hbtq-personers rätt till asyl, som målsägandebiträden och som ombud i mål om LPT/LVM/LVU.

De som jobbar på Folkets Juristbyrå kan också vara ditt målsägandebiträde, om du som hbtq-person blivit utsatt för hot eller våld och vill anmäla det. Ett målsägandebiträde är en jurist som har i särskild uppgift att stötta dig som brottsoffer under en rättsprocess.

Lämna sidan snabbt!