Lämna sidan close

Illustrerad bild på en hand som håller i en mobiltelefon som har ett stort frågetecken i skärmen

Kan jag kontakta er?

Alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner mellan 10-25 år kan vända sig till oss. Du som är äldre eller yngre får också
gärna kontakta oss.

För oss är transperson ett begrepp som rymmer massor av olika identiteter – binära och ickebinära könsidentiteter och personer som inte är något kön. Är du trans får du söka stöd hos oss oavsett vad din könsidentitet är. Du som har funderingar kring din könsidentitet är också varmt välkommen att vända dig till oss. Om du tidigare har identifierat dig som trans men inte längre gör det är du också välkommen att söka stöd hos oss, oavsett vad du har för könsidentitet eller hur du idag känner för din transerfarenhet.
Läs mer om cis och trans här.

Du kan prata med oss genom chatt, mejl eller personligt möte.

Vad kan jag prata med er om?

Vi som ger stöd i Uppsala tjej- och transjour kan prata om nästan vad som helst. Samtalet kan handla om litet som stort.

Exempel på vad en kan skriva till oss om är:

 • Hur du mår just nu, oavsett om du mår dåligt eller bra
 • Om något som har hänt dig – kanske någon gjort något mot dig du inte vill, har gjort dig illa eller så har du varit något obehagligt eller något jättefint
 • Fritidsintressen – du kanske bara vill prata av dig
 • Suicidtankar eller tankar på att inte längre vilja leva
 • Funderingar kring könsidentitet eller sexualitet
 • Funderingar kring om något som hänt dig var okej eller inte
 • Relationsproblem, med familjemedlemmar, partners eller vänner
 • Skolan – stressad över ett prov eller bara allmänt
 • Att känna sig ensam
 • Sorg – över att någon har dött eller över något annat
 • Oro över vad som händer i världen

Du får dock alltid prata med oss om vad som helst. Det kan vara något av det ovanstående eller något helt annat.

Vi som ger stöd har fått genomgå en utbildning som innebär att vi har bra kunskap om hur en bemöter personer som har erfarenhet av:

 • Psykisk ohälsa, exempelvis nedstämdhet, oro, stress, ångest eller ätstörningar
 • Utsatthet för våld, det kan vara sexuellt, verbalt, psykiskt, fysiskt, digitalt eller ekonomiskt
 • Suicidtankar eller tankar på att inte vilja leva
 • Utsatthet för mobbning
 • Sex mot ersättning
 • Självskadebeteende
 • Hedersvåld och förtryck
 • Brottsutsatthet
 • Diskriminering, rasism, homofobi, transfobi, funkofobi eller andra kränkningar
 • Att bryta mot normer gällande sexualitet, könsidentitet, etnicitet och funktionsvariation

Du behöver inte prata om dessa erfarenheter om du inte vill, men vi vill att du ska veta att vi har bra kunskap om dessa områden. Du som inte har erfarenhet av något av detta får också gärna prata med oss. Du väljer alltid själv vad du vill prata om.

Lämna sidan snabbt!