Lämna sidan close

Illustrerad bild på en hand som håller i en mobiltelefon som har ett stort frågetecken i skärmen

Kan jag kontakta er?

Alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner mellan 10-25 år kan vända sig till oss. Du som är äldre eller yngre får också gärna kontakta oss.

För oss är transperson ett begrepp som rymmer massor av olika identiteter – binära och ickebinära könsidentiteter och personer som inte är något kön. Du som har funderingar kring din könsidentitet är också varmt välkommen att vända dig till oss.

Du kan prata med oss på olika sätt, genom chatt, mejl eller personligt möte.

Att vara trans

Att vara trans kan handla om många olika saker. Könsidentitet sitter i huvudet – inte mellan benen. Det kan vara så att en är född med snippa fast en känner att en är kille – eller känner att en varken är kille eller tjej. Det kan var så att en känner sig lite osäker på sin könsidentitet eller att en inte alls identifierar sig utifrån kön. Könsidentiteten kan också variera – ibland kan en känna sig som ickebinär och andra gånger som tjej. Att vara trans har inget med ålder att göra – en transidentitet kan komma vid 4 års ålder, vid 27, vid 53, vid 80 – ja du förstår!
Det är du själv som bestämmer över din könsidentitet och om du är trans eller inte – ingen annan får bestämma det åt dig.

Mer om trans, cis och könsidentiteter!

Här lite längre ner kan du läsa mer om vad cis och trans betyder och få lite exempel på olika könsidentiteter! Könsidentitet betyder olika för olika personer och det som står skrivet här nedan är ett förslag. Det finns massa fler könsidentiteter än vad som tas upp här. Informationen nedan är taget från sajten transformering.se.

Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. Många cispersoner uttrycker sig också – med hjälp av till exempel kläder, hår eller kroppsspråk – på sätt som stämmer överens med det kön de blev tilldelade vid födseln.

En cistjej är en tjej som som föddes med snippa och fick ”kvinna” registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej.

En transtjej är en tjej som föddes med snopp och fick ”man” registrerat i folkbokföringen.

En transkille är en kille som föddes med snippa och fick ”kvinna” registrerat i folkbokföringen.

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig som trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer kring kön och könsidentitet. Ibland används det engelska begreppet trans* med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man fick när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.
Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat än det egna könet (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender).
Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del är både tjej och kille. Andra befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även ”intergender”.

Intergender kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”intergender” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del är både tjej och kille. Andra befinner sig mellan de kategorierna. Många intergenderpersoner är inget kön. En del intergenderpersoner vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även ”ickebinär”.

Agender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är agender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Bigender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön. Det kan vara kille och tjej, tjej och en ickebinär identitet, kille och en ickebinär identitet, eller två ickebinära kön.

Genderqueer används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till stora delar på samma sätt som ”intergender” och ”ickebinär” (se de orden). För en del är queer ett skällsord.

Neutrois räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är neutrois kan definiera sig bortom könskategorierna eller se neutrois som ett kön vid sidan om ”man” och ”kvinna”.

Nongender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är nongender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Lämna sidan snabbt!