Lämna sidan close

Texten: Syskonskap ger styrka. Illustrerad bild över en knuten näve med regnbågsnaglar

Om oss

Uppsala tjej- och transjour är en ideell förening som jobbar för jämställdhet, jämlikhet, syskonskap och systerskap. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi är tjejer (cis och trans) och unga transpersoner som stöttar tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Sedan starten 2005 har vi stöttat tusentals tjejer (cis och trans) och i juni 2017 öppnade vi upp vår verksamhet för att stötta alla unga transpersoner.

Det här gör vi

Vi erbjuder samtalsstöd och pepp. Vi är bra på att lyssna, och vi utgår alltid ifrån vad du som hör av dig till oss vill och önskar. Vi kan följa med till polis, ungdomsmottagning, skola m.m. när det ligger i Uppsalatrakten. Vi har ett brett kontaktnät av professionella inom olika områden och vi kan hjälpa till med att ta kontakt med dessa (om du skulle vilja det). Du kan självklart prata med oss fast du inte är i Uppsala!

Utöver jourverksamheten jobbar vi även utåtriktat förebyggande. Då besöker vi skolor, festivaler, konferenser och andra evenemang där vi bland annat pratar om relationer, självkänsla, sexualiserat våld, känslor, gränssättning och värderingar.

Vi vill också vara en stark röst i samhället och media för att synliggöra, förändra och öka medvetenheten om tjejers och unga transpersoners situation.

Texten

Under vår logotype står vår slogan: Backar alltid, backar aldrig.

För oss innebär det flera saker. Vi lyssnar på dig och tror på dig. Vi stöttar och peppar oavsett vad det handlar om. Vi backar tjejers och unga transpersoners rätt till psykisk hälsa och ett liv utan förtryck. Vi vågar prata om allt och backar aldrig från att lyfta ”obekväma” ämnen i samhällsdebatten.

Uppsala tjej- och transjour. Backar alltid, backar aldrig.

Jag vill hjälpa till, vad kan jag göra?

Vår historia – från då till nu

I november 2005 startades Tjejjouren Slussen i Uppsala av Maria Lööf och Ida Jansson, då 19 år. Idén föddes när de ett år tidigare gjorde ett projektarbete på gymnasiet om mäns våld mot kvinnor. De märkte att tjejer under 18 år inte riktigt hade någonstans att vända sig och startade därför Uppsalas första tjejjour. I ett litet rum i fritidsgården Grands lokaler började det som en telefonjour. 

Med åren har det blivit två namnbyten – från Tjejjouren Slussen via Uppsala Tjejjour (2010) till Uppsala tjej- och transjour (2017). Verksamheten har förändrats på många sätt, idag sker exempelvis det mesta stödet via chatt och mejl istället för telefon. Grunden för jouren är fortfarande densamma nu som i starten: Att stötta och peppa de som kontaktar oss, att jobba förebyggande för jämställdhet och jämlikhet och att lyfta det unga perspektivet i samhällsdebatten.

Jouren har växt

Vägen från nystartad förening till den etablerade föreningen vi är idag har kantats av svårigheter med finansiering och lokalproblem. Trots det har engagemanget alltid varit starkt från våra volontärer: från att vara runt 7 volontärer som hade jour under den första tiden till runt 35-40 volontärer idag. Syskonskap ger styrka!

Andra halvan av 2015 blev vår finansiering mer stabil och vi kunde i slutet av 2015 utöka våra jourtider för våra stödsökande. Det resulterade i att vi 2016 ökade våra stödåtgärder* med 57% jämfört med 2015! Vår stödverksamhet har ökat från 459 stödåtgärder år 2013 till 1611 stödåtgärder år 2019 (statistiken från 2013 är den äldsta som går att hitta).

*En stödåtgärd kan vara ett chattsamtal, ett besvarat mejl eller en träff med en stödsökande.

Milstolpar i vår historia

2005-2014:

 • 2005 startades föreningen Tjejjouren Slussen – Uppsalas första tjejjour.
 • 2010 bytte föreningen namn till Uppsala Tjejjour.
 • 2010 anordnade vi The Fearless Fackeltåg – vår första demonstration på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Fackeltåget, som lockade 300 deltagare, hade temat Vardagsrädsla och lyfte det orimliga i att unga tjejer ska behöva vara rädda för att bli utsatta för sexuellt våld i sin vardag. Sen dess har vi varje år anordnat fackeltåg på 8 mars med olika teman.
 • 2011 åkte fyra av våra volontärer ner till staden Ramallah i Palestina för att hjälpa en lokal kvinnoorganisation att starta en tjejjour. Tjejjourer är ett koncept som då (och nu?) bara finns i Sverige. Läs ett reportage i UNT om utbytet.
 • Under dessa år drev vi mycket tjej- och killgrupper och utbildade i feministiskt självförsvar.

2015-2020:

 • Från andra halvan av 2015 blev vår finansiering mer stabil och sedan dess har vi haft heltidsanställd personal. Det har gjort att vi har kunnat utöka både vår stödverksamhet och vårt förebyggande arbete.
 • Sedan 2015 har vi satsat extra mycket på att förebygga sexuellt våld genom skolpass för åk 9 upp till åk 3 i gymnasiet samt föreläsa för lärarstudenter och skolpersonal.
 • 2015 gick vi ur riksorganisationen Roks och med i riksförbundet Unizon. Anledningen var att vi ansåg att Roks inte inkluderade transtjejer och transkvinnor i sin målgrupp.
 • 2016 startade vi upp gratis juridisk rådgivning genom vår jourjurist. Vi har samarbetat med flera olika jurister, läs mer om vår nuvarande jourjurist här.
 • 2017 utökade vi vår målgrupp och blev en tjej- och transjour, då bytte vi också namn till Uppsala tjej- och transjour
 • 2018 lanserade vi stödhandboken Lyssna, stötta och stärka – en handbok för dig som har jour tillsammans med syskonjourerna Stjärnjouren och Indra Queer Trans & Tjejjour. Handboken är en praktisk hjälp till alla volontärer på tjej- och transjourer.
 • 2020 gick vi ur riksförbundet Unizon. Anledningen var att vi inte delar Unizons uppfattning om att det finns en motsättning mellan jämställdhetsarbete och transinkludering inom jourrörelsen.
 • 2020 blev vi medlemmar i samverkansföreningen Förenade tjej-, trans & ungdomsjourer (FTTU).

2021 >> :

 • 2022 blev vi tilldelade Uppsala kommun jämställdhetsråds hedersomnämnande för vårt arbete för jämställdhet, jämlikhet, syskonskap och systerskap. Utdrag ur motiveringen: ”Med sin kompetens och verksamhet är Uppsala tjej- och transjour en viktig resurs för Uppsala kommun och dess invånare, särskilt när transpersoners rättigheter utmanas.

Påverkansarbete – vi har genom året varit med och påverkat där vi kan!

 • När portalen tjejjouren.se (som samlar alla Sveriges tjejjourer på samma ställe) startade 2010 satt vi med i referensgruppen.
 • Vi har haft volontärer i Roks styrelse och Unizons valberedning.
 • Vi var en av de drivande jourerna när tjejjouren.se drev kampanjen Lägg ansvaret på förövarna – inte de utsatta! där frågan uppmärksammades och krav skickades till ministrar i regeringen.
 • Sedan våren 2020 sitter en av våra volontärer som delad ordförande i samverkansföreningen Förenade tjej-, trans & ungdomsjourer.

Jag vill veta mer

Läs gärna vår värdegrund och senaste årens verksamhetsberättelser som finns att ladda ner som pdf-filer:


Vad är en tjej- och transjour?

En tjej- och transjour är en ideell förening som jobbar gratis med att stötta och stärka unga tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Alla som identifierar sig som tjej eller/och ung transperson kan kontakta en tjej- och transjour för stöd eller pepp.

Här är en film om tjejjourena och Tjejjouren.se (en tidigare portal för jourer i Sverige). Den beskriver jourverksamheten ur ett tjejjoursperspektiv men mycket är liknande för transjourer och ungdomsjourer.

Jourerna kan kontaktas genom chatt, mejl och telefon. Olika jourer har olika kontaktsätt och öppettider. Några går det också bra att besöka. En del jourer ordnar sommarläger, tjejgrupper och workshops i skolor. Många skriver debattartiklar och arrangerar demonstrationer och föreläsningar.

Det finns många tjej- och transjourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige – drygt 70 stycken!

På jourerna lyssnar vi utan att döma, predika eller ställa diagnoser. Vi jourare är inga experter eller professionella kuratorer, men vi vill gärna lyssna och peppa så gott vi kan. Vi kan också tipsa om bra ställen att vända sig till eller följa med om du vill göra en polisanmälan.

Fler tjej-, trans- och ungdomsjourer hittar du på samlingssajten ungasjourer.se.

Lämna sidan snabbt!