Lämna sidan close

:مندرجات

ما بسیار خوشحال هستیم که شما ما را پیدا کردید –

آیا می خواهید با ما صحبت کنید؟ –

شخص میانجی –

 یعنی چی؟ trans و cis –

پشتیبانی و معلومات در زبان های دیگر –

!ما بسیار خوشحال هستیم که شما ما را پیدا کردید

خدمات ما برای دختران (trans و cis) یا افراد ترانس جوان است (قطع نظر از شناخت جنسیتی/ غیر جنسیتی) در سن 10 تا 25 سالگی. اما کسانی که از این سن بالاتر یا پائین تر هستند هم می توانند با ما تماس بگیرند.

شما می توانید در باره هر چیزی که می خواهید با ما صحبت کنید. شاید خوشحال، ناراحت، عصبانی یا متحیر باشید؟ یا شاید شما چیزی را تجربه کرده اید؟ هیچ چیز بسیار کلان یا بسیار کوچک نیست. ما می توانیم از شما به زبان های سویدنی و انگلیسی حمایت کنیم.

ما کسانی که در هات لاین کار می کنیم دختران (trans و cis) و ترانس های جوان هستیم، و ما حاضر هستیم که به شما گوش بدهیم و شما را جدی بگیریم. اول از همه، بخاطریکه ما می خواهیم و میدانیم وقتی که با کسی صحبت می کنید شاید احساس خوبی داشته باشید. شما می توانید با ما چت و ایمیل کنید یا یک ملاقات خصوصی داشته باشید. اگر خواسته باشید ناشناس می مانید، و هر چیزی که شما به ما می گوئید در بین ما خواهد ماند.

در ادامه این صفحه شما می توانید بیشتر بخوانید که (trans و cis) به چی معناست.

آیا می خواهید با ما صحبت کنید؟

شما در هر جای سویدن که هستید، می توانید بطور ناشناس با ما صحبت یا چت کنید یا به ما ایمیل ارسال نمائید. شما همچنین می توانید یک جلسه شخصی رزرو کنید یا هر یک از ما را به عنوان میانجی خود تعیین کنید. هر یک از کسانی که در هات لاین هستند مؤظف به تحریم هستند.

چت همه روزه در اوقات ذیل باز است

سشنبه 18-20

پنجشنبه 19-21

یکشنبه 19-21

برای شروع گپ زدن روی نماد گوشه پایین سمت راست کلیک کنید. برای شروع گپ زدن روی نماد گوشه پایین سمت راست کلیک کنید.

ایمیل کنید به
jour@uppsalattj.se

هدف ما اینست که ما در ظرف 48 ساعت به زبان های سویدنی و انگلیسی جواب بدهیم.

اگر شما خواسته باشید که با ما شخصاً ملاقات کنید، می توانید تلیفون کرده وقت بگیرید. با کوآردیناتور های ما تماس بگیرید؛ جزئیات تماس آنها در اخیر صفحه اولی است. ملاقات می تواند به زبان سویدنی یا انگلیسی باشد.

شخص میانجی

آیا شما باید به پولیس گزارش دهید، با مشاور مکتب خود صحبت کنید، در کلینیک جوانان معاینه شوئید یا ممکن است جلسه ای با خدمات اجتماعی داشته باشید؟ آیا می خواهید که با یک میانجی همراهی شوئید؟

تا زمانی که در اوپسالا نیاز داشته باشید ما در هر جایی می توانیم شما را همراهی کنیم. با کوآردیناتور کارمندان ما به تماس شوئید و به آنها بگوئید که چی وقت می خواهید با شما همراهی کنند. جزئیات تماس آنها در اخیر صفحه اصلی است.

ما تماس با میانجی را به زبان های سویدی و انگلیسی ارائه میدهیم.

 یعنی چی؟ trans و cis

بطور عامیانه یک شخص cis شخصی است که ترانس نیست. ساده تر، شخصی که بدن، جنسیت قانونی و هویت جنسیتی او طبق استاندارد است. دختر cis دختری است که با جایگاه خصوصی زنانه متولد شده ، به عنوان ”زن” در ثبت احوال ثبت شده است و خود را یک دختر می داند. پسر cis پسری است که با جایگاه خصوصی مردانه به دنیا آمده، به عنوان ”مرد” در ثبت احوال ثبت شده و خود را پسر می داند.

از نظر ما، شخص ترانس یک مفهوم است که شامل چندین هویت مختلف است – هویت جنسیتی باینری و غیر باینری و همچنین افرادی که به هر دو جنس تعلق ندارند. وجه مشترک افراد ترانس این است که هویت جنسیتی یا اظهار جنسیتی آنها با جنس قانونی که از بدو تولد برای آنها تعیین شده مطابقت ندارد. به عنوان مثال، شخصی می تواند با جایگاه خصوصی دختر متولد شود و بنابراین مجبور است جنسیت قانونی زن در بدو تولد به او اختصاص یابد، اما این فرد خصوصیات پسرانه میداشته باشد. این یک پسر ترانس است. یک شخص ترانس همچنان می تواند شخصی باشد که با جایگاه خصوصی مردانه متولد شده باشد و جنسیت قانونی مرد را دارا باشد، اما دارای خصوصیات دخترانه است. این نوع شخص یک دختر ترانس است.

دختران ترانس و پسران ترانس همان کسانی هستند که معمولاً به آنها هویت جنسیتی باینری داده می شود. همچنین افرادی هستند که نه دختر و نه پسر یا هر دو هستند؛ این بعنوان غیر باینری یاد میشود. تعدادی از هویت های مختلف در مفهوم غیر باینری وجود دارد، به عنوان مثال، دوجنسیتی یا کوئر. خیلی از افراد اصلاً نمی خواهند خودشان را تعریف کنند. این همان چیزی است که غیر باینری یاد میشود. این خود شما هستید که هویت جنسیتی خود را تعیین می کنید و هیچ کس دیگری نمی تواند در مورد شما تصمیم بگیرد که آیا شما ترانس هستید یا نه.

پشتیبانی و معلومات در زبان های دیگر 

(RKUF) دوست هات لاین
چت: پشتیبانی به زبان های مختلف برای اطفال و جوانان تا سن 25 سالگی.

(Kvinnofridslinjen) خط کمکی محافظت از خانم ها
تلیفون: خط تلیفون ملی برای زنان در معرض تهدید و خشونت. دسترسی به مترجمان. بطور رایگان و 24/7 باز میباشد.

(Femcenter) فم سنتر
تلیفون: پناهگاه زنان با مسکن محافظت شده و پشتیبانی در زبانهای مختلف.

(Terrafem) ترافم
تلیفون: پناهگاه زنان با مسکن محافظت شده و پشتیبانی در زبانهای مختلف، با تماس تلیفونی با یک وکیل.

(Somaya)  سومایا
ایمیل، تلیفون: پناهگاه زنان و دختران با مسکن محافظت شده و پشتیبانی در زبانهای مختلف.

(Asylrättscentrum) مرکز قانون مهاجران سویدی 
ایمیل، تلیفون: مشاوره حقوقی رایگان در زمینه پناهندگی و مهاجرت به سویدن.

 شبکه ابتکار حقوق مساوی – ERIN
تلیفون: مشاوره و کمک حقوقی به زنان و دختران با سابقه خارجی. پشتیبانی به زبانی که زن ترجیح می دهد.

خدمات پشتیبانی RFSL
ایمیل، تلیفون، ملاقات ها: هات لاین کمکی برای افراد دگر باش جنسیتی (LGBTQI) که سوء استفده، تهدید و خشونت را تجربه کرده اند. حمایتی تلیفونی به زبان های سویدی، انگلیسی و اسپانیایی و یا به کمک یک مترجم.

تازه واردان RFSL
فعالیت ها، معلومات و مشاوره: گروه های محلی برای آن دسته از شما که LGBTQI هستید – همجنسگرا، لزبین، باینری، ترانس، کوئر یا دو جنسه و تازه وارد سوئد هستید.

(Youmo) یومو
اطلاعات مربوط به بدن، روابط و رفاه به زبان های عربی، دری، سومالی، تیگرینیا، انگلیسی و سوئدی آسان.

Lämna sidan snabbt!