Lämna sidan close

Vi är medlemmar i

Förenade jourer

Förenade jourer är en feministisk samverkansförening för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen arbetar med utbildning och erfarenhetsutbyten jourer emellan, arbetar för att stärka jourrörelsen opinionsbildning samt verkar för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige.

Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga ickebinäras position i samhället.

 

Lämna sidan snabbt!