Lämna sidan close

Vi är medlemmar i

Förenade tjej-, trans-, & ungdomsjourer (FTTU)

FTTU är en samverkansförening för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen verkar för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige.

Flickaplattformen

Flickaplattformen är en medlemsförening och nätverk för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället.

Förenade tjej-, trans- & ungdomsjourers logotype. Flickaplattformens logotype.

Lämna sidan snabbt!