Lämna sidan close
NYTT: Anpassade skolpass för elever som har IF och NPF

NYTT: Anpassade skolpass för elever som har IF och NPF

Boka anpassade skolpass

Kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80.

Nu är bokningskalendern uppdaterad för hösten 2022 och det går bra att boka.  

Klicka här för att se bokningskalendern.

Om skolpasset

Under dessa skolpass får eleverna diskutera och göra övningar kring samtycke och ömsesidighet i sexuella situationer samt kunskap om dess motsats – sexuellt våld. De får lära sig mer om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård och vad lagstiftningen betyder och innebär.

Dessa skolpass är kostnadsfria och vänder sig till niondeklassare och gymnasieelever som går i särskola eller särskilda elevgrupper. För att vi ska hinna gå igenom allt ovanstående behövs 6 tillfällen på 45 minuter. Beroende på klassens eller elevgruppens behov och förmågor går det bra att ha kortare eller längre, fler eller färre lektioner. Det bästa sättet att boka anpassade skolpass är att ringa till vår informatör och tillsammans komma överens om upplägget och elevernas behov. Tillsammans med skolpersonal kan vi då se vilka delar av materialet som kan fungera och inte gör det och hur vi kan göra för att det ska bli så tillgängligt som möjligt.

Om skolpasset

Sedan starten 2015 har vi haft skolpass för över 8500 elever, men det är först från i höstterminen 2022 som vi har börjat erbjuda vårt extensiva material anpassat för särskolor och elevgrupper med särskilda behov. Delar av skolpassen är pilottestade tillsammans med ambassadörer i Alla!-projektet, utöver det har vi även gått igenom materialet med yrkesverksamma skolsköterskor och vår informatör har tidigare arbetslivserfarenhet av att jobba med unga med IF och NPF.

Bokningskalender

  • Vi kan hålla max fyra skolpass på en vecka.
  • Två av dessa fyra pass kan ligga under samma dag, de övriga två måste ligga på två olika dagar.
  • Står det ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag” är tiden bokningsbar, står det ”BOKAD” har någon annan bokat den tiden.
  • OBS! Om det t.ex. under en vecka redan finns två tider som står som ”BOKAD” kan endast två ytterligare pass bokas den veckan, oavsett om det finns fler tillgängliga tider.
  • Dagar utan tillgängliga tider har vi inte möjlighet att erbjuda skolpass.
  • Skolpassen är 45 min långa och det vore bra om vi kan boka in flera tillfällen på en gång för att inte riskera att vi blir fullbokade innan era elever har fått ta del av hela materialet.
  • Skolpassen kan bokas in när som helst under de tidsspann som står under ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag”. Specificera vilken tid ni vill ha när ni mejlar eller ringer.
  • För att boka, kontakta vår informatör på 073-681 04 80 eller boka@uppsalattj.se.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!