Lämna sidan close

Två illustrerade hjärtan, ett i transflaggans färger (blå, rosa och vit) och ett i regnbågens färger

Transflaggan (blå, rosa och vit) är en symbol för transrörelsen. Regnbågsflaggan (röd, orange, gul, grön, blå och lila) är en vanlig symbol för HBTQIA+ rörelsen.

Jouren ♥ HBTQIA+

Uppsala tjej- och transjour är en öppen plats för alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner oavsett könsidentitet eller ickekön. Vi vill vara tydliga med att vi är en jour som vänder sig till ALLA tjejer och unga transpersoner – trans, cis, bi, pan, homo, hetero och alla tjejer och unga transpersoner som anser sig vara mellan eller bortom dom begreppen.

Vi kommer aldrig anta någons sexualitet. Och för oss är det självklart att det finns fler könsidentiteter än tjej och kille och att en inte automatiskt är tjej för att en har en snippa eller kille för att en har en snopp.

Hbtqia+ är ett samlingsbegrepp som står för personer som är homosexuella, bi- eller pansexuella, transpersoner, queera personer, intersexpersoner (en del personer föredrar begreppet ”person med intersexvariation”, oavsett vilket begrepp du föredrar vänder vi oss även till dig), asexuella och aromantiska. + (pluset) har vi med för att visa att det självklart finns fler uttryck och läggningar än de som vi nämnt ovan. Här under kommer flera begrepp och definitioner.

Mer om trans, cis, könsidentiteter och sexualiteter!

Trans är paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Att vara trans kan innebära att en bryter mot samhällets normer och förväntningar gällande könsidentitet och könsuttryck. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes. Ens juridiska kön bestäms utifrån hur ens kropp ser ut och tolkas när en föds. Det är bara en själv som kan avgöra om en är trans eller inte. Att vara trans har ingenting med ens sexualitet att göra.

Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. Många cispersoner uttrycker sig också – med hjälp av till exempel kläder, hår eller kroppsspråk – på sätt som stämmer överens med det kön de blev tilldelade vid födseln.

Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del är både tjej och kille. Andra befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även ”intergender”.

Intergender kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”intergender” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del är både tjej och kille. Andra befinner sig mellan de kategorierna. Många intergenderpersoner är inget kön. En del intergenderpersoner vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även ”ickebinär”.

Agender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är agender är inget kön eller identifierar sig inte utifrån kön.

Bigender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön. Det kan vara kille och tjej, tjej och en ickebinär identitet, kille och en ickebinär identitet, eller två ickebinära kön.

Genderqueer används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till stora delar på samma sätt som ”intergender” och ”ickebinär” (se de orden). För en del är queer ett skällsord.

Neutrois räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är neutrois kan definiera sig bortom könskategorierna eller se neutrois som ett kön vid sidan om ”man” och ”kvinna”.

Nongender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är nongender är inget kön eller eller identifierar sig inte utifrån kön.

Homosexualitet är när en attraheras av personer som har samma kön som de själva har.

Bisexualitet och pansexualitet. Bisexualitet är ett begrepp som används för att beskriva personer som attraheras av både personer med samma kön som de själva har och personer som har ett annat kön än de själva har. Pansexualitet är ett begrepp som innebär att en person blir attraherad av personer oavsett kön. En del menar att en attraheras av någons personlighet och att könsuttryck inte är en del av attraktionen.

Queer innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner. Det kan även innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. Begreppet queer kan även syfta på queerteori eller queeraktivism, vilka båda grundar sig i idéer om ifrågasätta normer kring kön och sexualitet och granska hur det hänger samman med makt och inflytande.

Intersex är ett begrepp som beskriver personer vars kroppar medicinskt sett inte stämmer överens med tvåkönsnormen. En del personer föredrar begreppet ”person med intersexvariation”.

Asexualitet innebär att en person inte känner sexuell attraktion till andra personer.

Aromantisk innebär att en person inte känner någon romantisk attraktion till andra personer.

Det finns massa fler begrepp än vad som tas upp här. Nedan hittar du länkar till mer information på andra sidor.

Relaterade länkar:

Ungasjourer.se/sexualitet
Mer information om sexualitet och sexuell läggning.

Ungasjourer.se/trans
Mer information om trans och könsidentitet.

RFSL ungdom
Ungdomsriksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

RFSL – om intersex
Information om vad intersex är och skillnaden mellan intersex och trans.

Transformering
Information om trans, vad olika ord betyder, om sex, relationer, transvård och ens rättigheter.

RFSL:s stödmottagning
Stöd och hjälp till hbtqi-personer som utsatts för trakasserier, hot och våld.

Lämna sidan snabbt!