Lämna sidan close
Uppsala tjej- och transjour lämnar Unizon
Uppsala tjej- och transjours logotype. En röd vimpel med vårt namn i. Under vimpeln står "Backar alltid, backar aldrig."

Uppsala tjej- och transjour lämnar Unizon

Uppsala tjej- och transjour har den 3 april 2020 begärt utträde ur riksförbundet Unizon. Anledningen till utträdet är att Uppsala tjej- och transjour inte delar riksförbundets uppfattning om att det finns en motsättning mellan jämställdhetsarbete och transinkludering inom jourrörelsen.

En kortare och förenklad version av denna information finns längre ner.

Uppsala tjej- och transjour har under lång tid försökt att föra en aktiv dialog med riksförbundet och dess medlemsjourer om vår målgrupps plats i förbundet. Sedan vi gick med i Unizon har vi på flera sätt försökt att påverka och förbättra vår målgrupps ställning inom förbundet internt.

Under hösten 2019 hade vi ett möte med Unizons förbundsstyrelse för att vidare diskutera en mer transinkluderande jourrörelse. Inför mötet fick vi ta del av ett underlag från förbundsstyrelsen med deras ställningstaganden och förslag för att ”bevara och förstärka jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, organisationer och verksamhet”. Ställningstagandet och de uttalanden som yttrades på mötet gjorde det tydligt att Unizon inte är ett riksförbund för oss. Den tid och energi vi ägnat åt att försöka förändra riksförbundets inställning till transinkludering i jourrörelsen, kommer komma våra stödsökande bättre till gagn på annat sätt.

Unizons ställningstagande bedömer Uppsala tjej- och transjour vara direkt skadligt för vår målgrupp. Vi anser att Unizons ställningstagande är en del av den transfobiska diskurs som finns i samhället, en diskurs där transpersoner misstänkliggörs. Transpersoner är en på många sätt utsatt grupp, och vi ser att deras villkor i samhället inte förbättras fort nog. Nu mer än någonsin behövs vårt stöd. Ett stöd som välkomnar och inkluderar, inte exkluderar.

Uppsala tjej- och transjour vill härmed ta tydligt avstånd från Unizons ställningstagande och deras behandling av sina medlemsjourer. Utträdet bör ses som ett ställningstagande för en transinkluderande jourrörelse. Vi delar inte Unizons åsikter gällande att det finns en motsättning mellan jämställdhetsarbete och transinkludering i jourrörelsen. Vi delar Unizons grundläggande vision om ett samhälle fritt från våld, men på grund av den exkluderande förståelsen av kön som Unizon driver vill vi inte vara en del av riksförbundet. Uppsala tjej- och transjour är den tredje tjej- och transjouren som begär utträde från Unizon på kort tid.

Uppsala tjej- och transjour har uppskattat möjligheterna vi har fått genom Unizon. Unizon samlar många av våra kollegor i jourrörelsen och skapar plattformar för nätverkande och kunskapsutbyte. Vi har haft en önskan om att stanna för att kunna fortsätta med detta. Men efter diskussioner och mailutbyten med Unizon har vi tagit beslutet att vi måste fortsätta vårt arbete utanför förbundet av respekt för våra volontärer och stödsökande.

Vi är övertygade om att kampen mot ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld kan föras på flera sätt; vi tror att det finns många parallella vägar mot samma mål och att dessa inte behöver hamna i konkurrens med varandra. Vi hoppas på att framtiden ska bringa nya former av samarbete mellan Uppsala tjej- och transjour, Unizon och de inbegripna medlemsjourerna. De transinkluderande jourerna växer och blir fler, och vi vill poängtera att vår kamp är allt annat än ett hot mot kvinnorörelsen, snarare en livsviktig del för vår gemensamma målsättning: ett jämställt samhälle fritt från våld där vi alltid backar, aldrig backar.

Om ni har frågor om utträdet eller vill ta del av Unizons ställningstagande är ni välkomna att kontakta vår samordnare Chris-Emelie Denstedt på 0760-529930 eller info@uppsalattj.se.

 

Kortare och förenklad information:

Uppsala tjej- och transjour vill gå ur riksförbundet Unizon. Anledningen är att Uppsala tjej- och transjour inte delar Unizons åsikt om att det finns en konflikt mellan jämställdhetsarbete och transinkludering inom jourrörelsen.

Uppsala tjej- och transjour vill inte utestänga transpersoner från jourrörelsen, något som vi uppfattar att Unizon gör.
Uppsala tjej- och transjour har under en längre tid försökt att förändra och utveckla Unizons arbete, utan framgång.

Uppsala tjej- och transjour tror att Unizons exkluderande av transpersoner kan skada transpersoner, en grupp som redan är utsatt i samhället. Vi vill inkludera och vara ett stöd, inte exkludera.

Vi har uppskattat den plattform som Unizon har erbjudit oss, men efter diskussioner och mailutbyten med Unizon har vi nu tagit beslutet om att lämna riksförbundet.

Vi är övertygade om att kampen för ett jämställt samhälle kan föras på flera olika sätt. Vi hoppas på framtida gemensamma arbeten med Unizon där vår gemensamma målsättning står i fokus: ett jämställd samhälle fritt från våld där vi alltid backar, aldrig backar.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!