Lämna sidan close
Våldsförebyggande lektioner för anpassade skolor och resursskolor

Våldsförebyggande lektioner för anpassade skolor och resursskolor

Boka anpassade skolpass

Kontakta vår utbildare på mejlen skolpass@uppsalattj.se.

Om skolpassen

Under dessa skolpass får eleverna på olika sätt lära sig om relationer, samtycke och ömsesidighet på sin egen nivå. Beroende på elevgruppen kan de få lära sig om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård och hur en polisanmälan går till. I andra grupper kan fokus istället ligga på känslor, kärlek och bra och dåliga relationer.

Dessa skolpass är kostnadsfria och vänder sig till elever på högstadiet och gymnasieelever som går i anpassad skola, resursskola eller särskilda elevgrupper. För att vi ska hinna gå igenom allt behövs mellan 4-6 tillfällen på 45-60 minuter. Beroende på klassens eller elevgruppens behov och förmågor går det bra att ha kortare eller längre, fler eller färre lektioner. Det bästa sättet att boka anpassade skolpass är att mejla vår utbildare för att bestämma en tid för telefon eller videomöte och tillsammans komma överens om upplägget utifrån elevernas behov. Tillsammans med skolpersonal kan vi då se vilka delar av materialet som kan fungera och hur vi kan göra för att det ska bli så tillgängligt som möjligt. Vi använder oss av bildstöd och TAKK vid behov.

Bakgrund till skolpassen

Sedan starten 2015 har vi haft skolpass för över 8500 elever, men det är först från i höstterminen 2022 som vi har börjat erbjuda vårt extensiva material anpassat för anpassade skolor, resursskolor och elevgrupper med särskilda behov. Skolpassen utvärderas som en del av ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet. Delar av skolpassen är pilottestade tillsammans med ambassadörer i Alla!-projektet, utöver det har vi även gått igenom materialet med yrkesverksamma skolsköterskor och de anställda som jobbar med dessa skolpass har tidigare erfarenhet av att jobba med unga med IF och NPF.

 

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!