Lämna sidan close
Engagera dig i styrelsen!
Texten ”Engagera dig i styrelsen! Informationsmöte 10/2 kl 18.00”. Illustration av två händer med olika hudfärg som håller i varandra. Gammelrosa bakgrund.

Engagera dig i styrelsen!

Är du sugen på att driva Uppsala tjej- och transjours arbete framåt under 2021? Då kan du kandidera till vår styrelse! Du får chansen att vara med och påverka i en feministisk organisation och får en massa härligt syskonskap på köpet 💕💪🏽

För att kunna kandidera måste du vara tjej/kvinna (cis/trans) eller transperson (oavsett könsidentitet) och vara 18 år eller äldre.

Informationsmöte

För att du ska få en bra inblick i vår organisation och veta vad det innebär att sitta i vår styrelse håller vi ett öppet digitalt informationsmöte onsdagen den 10 februari klockan 18-19.
Länk till möteseventet på facebook.
Under mötet hålls en kort presentation om Uppsala tjej- och transjour och vad ett engagemang i styrelsen innebär. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor till personer i den sittande styrelsen och valberedningen (de som föreslår för årsmötet vilka som ska sitta i styrelsen).

Vad kandiderar en till?

Vi söker nya styrelseledamöter inför styrelseåret 2021 (mars 2021-mars 2022)! Du kan kandidera till många olika poster såsom ledamot, ordförande, sekreterare och suppleant. Vi söker särskilt en ordförande och en administrativt kunnig person som kan vara medkassör – dvs ett stöd till huvudkassören. Men du kan kandidera till vilken post som helst. Se längre ner för beskrivning av de olika posterna.

Måste jag kunna något sen innan?

Du behöver inte ha några förkunskaper, eller suttit i en styrelse sen tidigare. Det viktiga är att du har en feministisk värdegrund och att du gärna engagerar dig för tjejers och unga transpersoners välmående och rätt till ett liv utan våld och förtryck. Som ideell styrelsemedlem möjliggör du att vår förening kan stötta tusentals unga tjejer (cis och trans) och unga transpersoner samt att vi kan jobba förebyggande mot sexuellt våld.

Vad krävs av en styrelsemedlem? Att du:

 • Engagerar dig mellan mars 2021 – mars 2022
 • Deltar i styrelsemöten 1 gång/månad (uppehåll över sommaren)
 • Kan lägga 5-10 timmar/månad på styrelsearbete (inklusive mötestid. Det varierar hur mycket tid en lägger ner, över sommaren är det oftast väldigt lite, under terminerna är det lite mer.
 • Är tjej/kvinna (cis/trans) eller transperson (oavsett könsidentitet/ickekön)
 • Är 18 år eller äldre
 • Kan visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna säkerställa att våra medlemmar inte är dömda för sexualbrott eller andra grova våldsbrott. Vi kan hjälpa till att beställa ett sådant.

Vi vill att vi som engagerar oss i jouren har olika erfarenheter med sig utifrån exempelvis bakgrund, intressen och sysselsättning. Vi vill att jouren ska bestå av personer med olika könsidentiteter, sexuella läggningar, hudfärger, funktionsvariationer och åldrar. Varför vill vi detta? Av flera anledningar:

 • För att vi som jour ska kunna spegla våra stödsökanden.
 • Olika erfarenheter ger fler perspektiv vilket skapar en bättre jour! Både för oss internt i jouren och för våra stödsökande.
 • Vi arbetar normkritiskt i vår verksamhet.

Om du inte kan komma på mötet men vill kandidera ändå:

Kontakta då vår valberedning Linnea Dahl och Frida Nyqvist direkt – valberedning@uppsalattj.se.
Mejla in svaret på dessa frågor senast 23 februari!

 • Vilken post söker du? (ordförande, sekreterare, kassör, medkassör, ledamot eller suppleant)
 • Varför vill du vara med i styrelsen på den posten? (max 150 ord)
 • Vad tänker du att du kan bidra med till styrelsearbetet? (max 150 ord)
 • Beskriv din tillgänglighet för styrelsearbete under perioden mars 2021 – mars 2022. Övrig planerad sysselsättning samt andra aktiviteter/engagemang? (max 50 ord)

Tillgänglighet i vår lokal

Nu under pandemin är alla våra möten digitala men det är bra att veta tillgängligheten i vår lokal för en tid efter pandemin då vi kan träffas fysiskt: Stentrappa med sex trappsteg upp till entrédörren. Vårt mötesrum ligger på andra våningen utan hiss. Trappan upp till den våningen är bred och lite vriden. Från entrédörren till trappan finns två trösklar. En tröskel in till mötesrummet. Lokalen saknar tillgänglig toalett. Om du vill veta mer hur det ser ut eller har frågor kring detta, hör gärna av dig!

Frågor?

Kontakta vår anställda samordnare Chris-Emelie Denstedt på info@uppsalattj.se eller 0760529930.
Läs mer om oss här. Vår värdegrund hittar du här.

Dessa olika poster kan du kandidera till

 • ORDFÖRANDE (1 post) – är firmatecknare om inte årsmötet beslutat annat, kallar till styrelsemöten, sammanställer dagordningen och skickar ut den till styrelsen och de anställda senast två dagar innan mötet. Är mötesordförande, är årsmötessammankallande (info kring detta finns i stadgarna).
 • SEKRETERARE (1 post) – är sekreterare vid styrelsemöten, skriver protokoll och ser till att det dubbelkollas (justeras) och skickas ut till styrelsen.
 • KASSÖR (1 post) – är firmatecknare om inte årsmötet beslutat annat, har alltid ansvarsområdet ”Ekonomi” tillsammans med en medkassör. Sköter budget, löner och bokföring. Även bokslut om den kompetensen finns hos kassören.
 • MEDKASSÖR (1 post) – stöttar kassören med det ekonomiskt administrativa arbetet, exempelvis betalar fakturor, kontrollerar medlemsavgifter.
 • LEDAMOT (1–3 poster) – ”vanlig” styrelsemedlem. Styrelseledamöterna fördelar olika ansvarsområden mellan sig. Detta görs internt i styrelsen så det finns inga på förhand fasta ansvarsposter.
 • SUPPLEANT (1–2 poster) – sitter helst med på alla styrelsemöten för att hålla koll på vad som händer. Kan en av de andra styrelsemedlemmarna inte närvara på ett möte så överförs dennes rösträtt till en suppleant.

Vad är en firmatecknare? Ordförande och kassör är firmatecknare om inget annat beslutats av årsmötet. Som firmatecknare har en rätt att ingå avtal för jourens räkning – t.ex. hyresavtal, signera bankpapper, anställningsavtal. Firmatecknare signerar också bidragsansökningar och återrapporteringar av beviljade bidrag.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!