Lämna sidan close
Sexuella trakasserier i skolan
Texten "Sexuella trakasserier i skolan" och en illustration över en hand som drar ner ärmen på sin tröja

Sexuella trakasserier i skolan

Boka föreläsning

Kontakta vår informatör på info@uppsalattj.se eller 076-0529930.

Om föreläsningen

Denna föreläsning fokuserar på hur skolpersonal och fritidsledare kan bemöta och förebygga sexuella trakasserier i skolmiljö och i fritidsverksamheter. Den riktar sig till skol- och fritidspersonal för barn och ungdomar från förskola till gymnasiet. Föreläsningen är mest riktad mot skol- och fritidspersonal i högstadie- och gymnasieskolor men är absolut relevant för personal i mellanstadie-, lågstadie- och förskolor.

Föreläsningen tar 75 minuter och är kostnadsfri. Kan kombineras med en efterföljande workshop där deltagarna i grupp får diskutera olika case. Den går även att få i digitalt format.

Föreläsningen innehåller

 • Varför det är viktigt att arbeta med (bemöta, förebygga) sexuella trakasserier
 • Definition av begreppen med tydliga konkreta exempel
 • Skolans/fritidsverksamhetens ansvar
 • Strategier, reaktioner och konsekvenser – främst ur ett utsatthetsperspektiv
 • Hur ska jag göra? – Halva föreläsningen läggs på denna punkt 

”Hur ska jag göra?” är uppdelad i tre steg:

 1. Vad du som individ kan göra – konkreta exempel
 2. På organisationsnivå – hur skolan bör arbeta med detta
 3. Långsiktigt förebyggande arbete – tips på metodmaterial

Röster om föreläsningen

Sedan 2016 har drygt 900 lärarstudenter, lärare och annan skolpersonal tagit del av föreläsningen. Sammanställning av ifyllda utvärderingar:

 • 86% tyckte att föreläsningen var mycket bra
 • 80% angav att de fått konkreta verktyg för att kunna bemöta sexuella trakasserier
 • 78% angav att det efter föreläsningen är större chans att de ingriper mot sexuella trakasserier
  (senast uppdaterat dec 2020)

Några kommentarer från utvärderingarna:

Konkreta handfasta tips. Belyser aspekter jag ej tidigare tänkt på.

Bra initiativ i allmänhet, alla lärare MÅSTE ha dessa baskunskaper.

Många konkreta exempel på åtgärder och mycket material att använda i undervisningen.

Underbar, informativ och peppande för att kunna arbeta normkritiskt!

Känner mig tryggare/bekvämare att prata med barnen om sexuella trakasserier!

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!