Lämna sidan close
Skolpass om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld
Texten: "Skolpass: Samtycke, ömsesidighet och Sexuellt våld" inuti en illustrerad pratbubbla

Skolpass om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld

Boka skolpass

Kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80.

Klicka här för att se bokningskalendern.

Om skolpasset

Under detta skolpass får eleverna diskutera och göra övningar kring samtycke och ömsesidighet i sexuella situationer samt om motsatsen till ömsesidighet – d.v.s. sexuellt våld. De får lära sig mer om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan okej sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård, hur en polisanmälan går till och vad lagstiftningen betyder och innebär.

Detta skolpass är kostnadsfritt och vänder sig till niondeklassare och gymnasieelever. Ni kan välja mellan att boka oss vid ett tillfälle à 120 minuter eller vid två tillfällen à 60 minuter – innehållet är detsamma.

Digitala skolpass
Pandemin har påverkat vår utåtriktade verksamhet på så sätt att vi inte kan garantera möjligheten att hålla fysiska skolpass. Därför har vi utvecklat ett digitalt skolpass så att vi kan fortsätta erbjuda er denna viktiga kunskap! Innehållet är detsamma, men i ett digitalt format. Det kräver att eleverna har tillgång till varsin dator med internet, men är genomförbart oavsett om eleverna själva har distansstudier eller är på plats i skolan. Under 2020 höll vi detta pass för över 250 elever med gott resultat och med positiva utvärderingar. För mer information kan ni kontakta vår informatör. 

Röster om skolpasset

Sedan starten 2015 har vi haft skolpass för över 7200 elever. I utvärderingarna från 2020 uppgav:

 • 79% att lektionen gett dem bra kunskap om ömsesidighet
 • 83% att lektionen gett dem bra kunskap om ja- och nej-signaler
 • 83% att lektionen gett dem bra kunskap om sexuellt våld
 • 78% att lektionen gett dem bra kunskap om var gränsen för övergrepp går
 • 73% att lektionen kommer påverka hur de kommer att agera i framtiden
  (senast uppdaterad januari 2021)

Några elevkommentarer från utvärderingarna:

Bra att få veta mer om sina rättigheter och hur man anmäler.

Stämningen var bra även fast man pratar om ett ämne som inte är vanligt att prata om.

Tydligt och pedagogiskt, positivt med olika typer av interaktiva övningar. Väldigt inkluderande.

Bra att alla fick ställa frågor och att vi fick diskutera mycket.

Väldigt bra formulerat – gjorde att man förstod lätt vilket gör att man blir mer uppmärksam kring detta i vardagen. Bra med info om vart man kan vända sig om man har det tufft, för det har många.

Några elevkommentarer om det digitala formatet:
Jag tyckte det funkade lika bra som om det skulle vara som vanligt.

Allt funkade väldigt bra och det var smidigt med de digitala medlen som du använde dig av. Det var helt enkelt inga problem under föreläsningen med det digitala.

Jag tycker att det var ett roligt format, och det var roligt med de interaktiva delarna.

Bokningskalender

 • Vi kan hålla max 4 skolpass på en vecka.
 • Står det ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag” är tiden bokningsbar, står det ”BOKAD” har någon annan bokat den tiden.
 • OBS! Om det t.ex. under en vecka redan finns två tider som står som ”BOKAD” kan endast två ytterligare pass bokas den veckan, oavsett om det finns fler tillgängliga tider.
 • Dagar utan tillgängliga tider har vi inte möjlighet att erbjuda skolpass.
 • Skolpasset är 120 min långt, ni kan specificera vilken tid ni vill ha när ni mejlar eller ringer.
 • För att boka, kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80 och meddela vilka datum ni vill att vi ska komma.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!