Lämna sidan close
Skolpass om ömsesidighet, samtycke och sexuellt våld

Skolpass om ömsesidighet, samtycke och sexuellt våld

Boka skolpass

Kontakta vår informatör via mejl på boka@uppsalattj.se eller ring 073-681 04 80.

Klicka här för att se bokningskalendern.

Om skolpasset

Under detta skolpass får eleverna diskutera och göra övningar kring samtycke och ömsesidighet i sexuella situationer samt kunskap om dess motsats sexuellt våld. De får lära sig mer om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård, hur en polisanmälan går till och vad lagstiftningen betyder och innebär.

Detta skolpass är kostnadsfritt och vänder sig till niondeklassare och gymnasieelever. Ni kan välja mellan att boka oss vid ett tillfälle à 120 minuter eller vid två tillfällen à 60 minuter – innehållet är detsamma. Om ni vill boka skolpass för klasser som följer den anpassade skolans läroplan kan ni läsa mer om våra anpassade skolpass här.

Just nu genomför vi ett forskningsprojekt tillsammans med Uppsala Universitet för att utvärdera resultatet av dessa skolpass. Vi utvecklar även en digital utbildning för skolpersonal. Är du intresserad av att veta mer så kan du läsa om det här. Vill ni lära er mer om hur skolan kan jobba mot sexuella trakasserier har vi en föreläsning för skolpersonal. För mer info om det kan du läsa här.

Röster om skolpasset

Sedan starten 2015 har vi haft skolpass för över 8500 elever. I utvärderingarna från 2023 uppgav:

 • 69% att lektionen gett dem bra kunskap om ömsesidighet
 • 77% att lektionen gett dem bra kunskap om ja- och nejsignaler
 • 77% att lektionen gett dem bra kunskap om sexuellt våld
 • 78% att lektionen gett dem bra kunskap om var gränsen för övergrepp går
 • 71% att lektionen kommer påverka hur de kommer att agera i framtiden
  (senast uppdaterad april 2024)

Några elevkommentarer från utvärderingarna:

Det var tydligt, viktigt, intressant, tryggt och kul att lära sig.

Det var bra att vi gick igenom vad som är okej och inte. Speciellt med situationer man skulle kunna befinna sig i verkligheten.

Det juridiska hade jag ingen aning om så det var bra att få lära sig.

Jag gillade gruppdiskussionerna för då fick man en chans att samla tankarna och få idéer från varandra. Det var en väldigt informativ lektion och det vi snackade om kändes viktigt.

Det var bra att vi pratade om gränser mellan samtycke och våldtäkt.

Bokningskalender

 • Vi kan hålla max fyra skolpass på en vecka.
 • Två av dessa fyra pass kan ligga under samma dag, de övriga två måste ligga på två olika dagar.
 • Står det ”tillgänglig tid” eller ”tillgänglig eftermiddag/förmiddag) är tiden bokningsbar, står det ”BOKAD” har någon annan bokat den tiden.
  OBS! Om det t.ex. under en vecka redan finns två tider som står som ”BOKAD” kan endast två ytterligare pass bokas den veckan, oavsett om det finns fler tillgängliga tider.
 • Dagar utan tillgängliga tider har vi inte möjlighet att erbjuda skolpass.
 • Skolpasset är 120 min långt och kan bokas in när som helst under de tidsspann som står under ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag”. Specificera vilken tid ni vill ha när ni mejlar eller ringer. Står det ”tillgänglig tid” är det bara den specifika tiden som erbjuds.
 • För att boka, kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80 och meddela vilka datum och vilka tider ni vill att vi ska komma.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!