Lämna sidan close
Skolpass om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld
Texten: "Skolpass: Samtycke, ömsesidighet och Sexuellt våld" inuti en illustrerad pratbubbla

Skolpass om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld

Boka skolpass

Kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80.

Klicka här för att se bokningskalendern.

Om skolpasset

Under detta skolpass får eleverna diskutera och göra övningar kring samtycke och ömsesidighet i sexuella situationer samt om motsatsen till ömsesidighet – d.v.s. sexuellt våld. De får lära sig mer om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan okej sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård, hur en polisanmälan går till och vad lagstiftningen betyder och innebär.

Detta skolpass är kostnadsfritt och vänder sig till niondeklassare och gymnasieelever. Ni kan välja mellan att boka oss vid ett tillfälle à 120 minuter eller vid två tillfällen à 60 minuter – innehållet är detsamma.

Digitala skolpass
Pandemin har påverkat vår utåtriktade verksamhet på så sätt att vi inte kan garantera möjligheten att hålla fysiska skolpass. Därför har vi utvecklat ett digitalt skolpass så att vi kan fortsätta erbjuda er denna viktiga kunskap! Innehållet är detsamma, men i ett digitalt format. Det kräver att eleverna har tillgång till varsin dator med internet, men är genomförbart oavsett om eleverna själva har distansstudier eller är på plats i skolan. Under 2020 höll vi detta pass för över 250 elever med gott resultat och med positiva utvärderingar. För mer information kan ni kontakta vår informatör. 

Röster om skolpasset

Sedan starten 2015 har vi haft skolpass för över 8500 elever. I utvärderingarna från 2021 uppgav:

 • 74% att lektionen gett dem bra kunskap om ömsesidighet
 • 77% att lektionen gett dem bra kunskap om ja- och nejsignaler
 • 76% att lektionen gett dem bra kunskap om sexuellt våld
 • 75% att lektionen gett dem bra kunskap om var gränsen för övergrepp går
 • 69% att lektionen kommer påverka hur de kommer att agera i framtiden
  (senast uppdaterad januari 2022)

Några elevkommentarer från utvärderingarna:

Det var tydligt, viktigt, intressant, tryggt och kul att lära sig.

Det var bra att vi gick igenom vad som är okej och inte. Speciellt med situationer man skulle kunna befinna sig i verkligheten.

Det juridiska hade jag ingen aning om så det var bra att få lära sig.

Jag gillade gruppdiskussionerna för då fick man en chans att samla tankarna och få idéer från varandra. Det var en väldigt informativ lektion och det vi snackade om kändes viktigt.

Det var bra att vi pratade om gränser mellan samtycke och våldtäkt.

Några elevkommentarer om det digitala formatet:
Allt funkade perfekt.

Tyckte att det var bra då man kunde vara lite mera anonym om man känner att det är ett pinsamt ämne att prata eller när någon pratar om det.

Jag tycker att det var ett roligt format, och det var roligt med de interaktiva delarna.

Bokningskalender

 • Vi kan hålla max fyra skolpass på en vecka.
 • Två av dessa fyra pass kan ligga under samma dag, de övriga två måste ligga på två olika dagar.
 • Står det ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag” är tiden bokningsbar, står det ”BOKAD” har någon annan bokat den tiden.
 • OBS! Om det t.ex. under en vecka redan finns två tider som står som ”BOKAD” kan endast två ytterligare pass bokas den veckan, oavsett om det finns fler tillgängliga tider.
 • Dagar utan tillgängliga tider har vi inte möjlighet att erbjuda skolpass.
 • Skolpasset är 120 min långt och kan bokas in när som helst under de tidsspann som står under ”tillgänglig förmiddag/eftermiddag”. Specificera vilken tid ni vill ha när ni mejlar eller ringer.
 • För att boka, kontakta vår informatör på boka@uppsalattj.se eller 073-681 04 80 och meddela vilka datum och vilka tider ni vill att vi ska komma.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!