Lämna sidan close
Vi söker nya styrelsemedlemmar!

Vi söker nya styrelsemedlemmar!

Uppsala tjej- och transjour söker nya styrelsemedlemmar!

Vad innebär det att sitta i styrelsen?

Styrelsen arbetar med att stärka verksamhetens långsiktiga hållbarhet och måluppfyllelse. Styrelsen har en operativ funktion i verksamheten och träffas för styrelsemöten en gång i månaden med uppehåll över semestertider samt har specifika möten i de olika ansvarsgrupperna. Du behöver inga förkunskaper och kommer tillsammans med resterande styrelsemedlemmar erbjudas en gratis utbildning i styrelsearbete för jourer.

Just nu söker styrelsen främst:
💜Kassör – Lättare ansvar för ekonomi så som fakturabetalning och deltagande på ekonomiavstämningar. Organisationen har en redovisningskonsult och ekonomiansvarig bland anställda så arbetet fördelas mellan dessa tre.
🩷Anställningsansvarig – Jouren har i dagsläget fyra ordinarie anställda och inom styrelsen finns tre anställningsansvariga. Ansvaret innebär att vara kontaktperson för anställda, genomföra medarbetarsamtal, rekrytering och lönesamtal.

🩵Ledamöter – Som ledamot i styrelsen kan du ha olika ansvarsområden, exempelvis medlemshantering (ansvara för att jourens medlemmar trivs och mår bra samt har ett hållbart engagemang), säkerhet (se över säkerhetsrutiner och att dessa efterföljs i hela organisationen), bidrag (ansvarar för genomläsning, datumkoll och avstämningar med anställda inför och efter bidragsansökningar eller återrapporteringar) och flera andra ansvarsområden.

Vill du kandidera till styrelsen?

Skicka in din ansökan senast den 29 februari genom att mejla valberedning@uppsalattj.se
Du behöver vara minst 18 år, tjej, kvinna (cis eller trans) eller transperson oavsett könsidentitet/ickekön.

I mejlet önskar vi i valberedningen veta följande:

● Vilken post söker du?
● Varför vill du vara med i styrelsen på den posten (max 150 ord)
● Vad tänker du att du kan bidra med till styrelsearbetet (max 150 ord)

● Beskriv din tillgänglighet för styrelsearbete under perioden mars 2024-mars 2025. Vad har du för övrig planerad sysselsättning samt andra aktiviteter/engagemang?

Kontakta valberedning@uppsalattj.se för frågor

Styrelsemedlemmar väljs in på verksamhetens årsmöte den 27 mars.

Minsta åtagande

Ett styrelsemöte i månaden samt visst arbete mellan styrelsemötena beroende på ansvarsområde. Period mars 24- mars 25. Hemifrån eller från jourens lokaler i centrala Uppsala. Styrelsemöten sker på kvällstid en vardag men utöver det finns en flexibilitet när du utför ditt arbete. För anställningsansvariga ser vi gärna någon som är tillgänglig viss tid dagtid.
Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!