Lämna sidan close
Kandidera till vår styrelse!
Illustration på en "att-göra-lista". På den står: Äta chips (avbockad som klar), Kandidera till jourens styrelse (ej avbockad som klar), Krossa patriarkatet (ej avbockad som klar). I bild även en illustration på en enhörning som sitter ned och tittar i en mapp.

Kandidera till vår styrelse!

Är du sugen på att driva Uppsala tjej- och transjours arbete framåt under 2022? Då kan du kandidera* till vår styrelse! Du får chansen att vara med och påverka i en feministisk organisation och får en massa härligt syskonskap på köpet 💕💪🏽

För att kunna kandidera måste du vara tjej/kvinna (cis/trans) eller transperson (oavsett könsidentitet) och vara 18 år eller äldre.

5 viktiga och härliga fakta om styrelsearbete i vår jour

 • Allt styrelsearbete är ideellt och ingen ekonomisk ersättning betalas ut (förutom till kassören, det är en arvoderad post).
 • Alltid gott fika på mötena!
 • Mycket av det praktiska arbetet sköts av jourens två heltidsanställda – men det är styrelsen som har ansvaret för att det genomförs.
 • Du kommer ha kul, få lära dig massor och det kommer var en guldstjärna i din CV.
 • Du får vara en del av en fin gemenskap där syskonskap och pepp står i centrum 💕💪🏽

Vad kandiderar en till?

Vi söker nya styrelsemedlemmar inför styrelseåret 2022 (mars 2022-mars 2023)! Du kan kandidera till många olika poster såsom ledamot, ordförande, sekreterare, kassör och medkassör. Vi söker särskilt en ordförande och en kassör, klicka här för att läsa mer om vad de posterna innebär. Men du kan såklart kandidera till vilken post som helst. I kandideringsformuläret (länk nedan) finns beskrivning av de olika posterna.

Kandidera genom att fylla i detta kandideringsformulär senast 6 mars!

Vad gör en i styrelsen?

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Uppsala tjej- och transjours verksamhet och för att föreningen fungerar organisatoriskt och ekonomiskt samt är arbetsgivare för jourens två anställda.

Exempelvis:

 • Ansvarar för att verksamhetsplanen och andra beslut som tas på årsmötet följs.
 • Ser till att det finns tillräckligt många jourare (som vi kallar våra volontärer) vilket innebär att vi stöttar anställda i att genomföra grundutbildningar för personer som vill engagera sig hos oss.
 • Ser till att våra anställda har förutsättningar att genomföra sitt arbete och mår bra.
 • Ser till att ekonomin fungerar, att vi har en lokal och att jourarna och vi själva blir fortbildade inom olika områden.
 • Arbetar samverkande med myndigheter och andra organisationer, med opinionsbildning samt verkar för att vi ska vara synliga, både för vår målgrupp och i media.

Måste jag kunna något sen innan?

Du behöver inte ha några förkunskaper, eller suttit i en styrelse sen tidigare. Det viktiga är att du har en feministisk värdegrund och att du gärna engagerar dig för tjejers och unga transpersoners välmående och rätt till ett liv utan våld och förtryck. Som ideell styrelsemedlem möjliggör du att vår förening kan stötta tusentals unga tjejer (cis och trans) och unga transpersoner samt att vi kan jobba förebyggande mot sexuellt våld.

Vad krävs av en styrelsemedlem? Att du:

 • Engagerar dig mellan mars 2022 – mars 2023
 • Deltar i styrelsemöten 1 gång/månad (uppehåll över sommaren)
 • Kan lägga 5-10 timmar/månad på styrelsearbete (inklusive mötestid). Det varierar hur mycket tid en lägger ner, över sommaren är det oftast väldigt lite, under terminerna är det lite mer.
 • Är tjej/kvinna (cis/trans) eller transperson (oavsett könsidentitet/ickekön)
 • Är 18 år eller äldre
 • Kan visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna säkerställa att våra medlemmar inte är dömda för sexualbrott eller andra grova våldsbrott. Vi kan hjälpa till att beställa ett sådant.

Vi vill att vi som engagerar oss i jouren har olika erfarenheter med sig utifrån exempelvis bakgrund, intressen och sysselsättning. Vi vill att jouren ska bestå av personer med olika könsidentiteter, sexuella läggningar, hudfärger, funktionsvariationer och åldrar. Varför vill vi detta? Av flera anledningar:

 • För att vi som jour ska kunna spegla våra stödsökanden.
 • Olika erfarenheter ger fler perspektiv vilket skapar en bättre jour! Både för oss internt i jouren och för våra stödsökande.
 • Vi arbetar normkritiskt i vår verksamhet.

Tillgänglighet i vår lokal

Under pandemin då smittspridningen varit hög har våra möten varit digitala men det är bra att veta tillgängligheten i vår lokal för en tid efter pandemin då vi kan träffas fysiskt: Stentrappa med sex trappsteg upp till entrédörren. Vårt mötesrum ligger på andra våningen utan hiss. Trappan upp till den våningen är bred och lite vriden. Från entrédörren till trappan finns två trösklar. En tröskel in till mötesrummet. Lokalen saknar tillgänglig toalett. Om du vill veta mer hur det ser ut eller har frågor kring detta, hör gärna av dig!

Frågor?

Kontakta valberedningen Jona Mörn, Denise Wessman och Frida Lindström på valberedning@uppsalattj.se. Eller kontakta vår anställda samordnare Chris-Emelie Denstedt på info@uppsalattj.se eller 0760529930.
Läs mer om oss här. Vår värdegrund hittar du här.

*Kandidera betyder i detta sammanhang att du meddelar valberedningen att du vill bli invald i Uppsala tjej- och transjours styrelse. Detta gör du genom att fylla i kandideringsformuläret. Valberedningen är de som föreslår för jourens årsmöte vilka som ska sitta i styrelsen. På årsmötet får sedan alla jourens medlemmar rösta om vilka som ska bli invalda i styrelsen.

Vi söker särskilt en kassör och en ordförande

Som kassör hanterar du bokföring, betalar fakturor, gör budget, betalar ut löner, gör bokslut och upprättar ekonomihandlingar med stöd av revisor. Du har även stöttning i styrelsen av en medkassör.
Vid självständigt arbete utgår ett arvode (en ekonomiskt ersättning) i slutet av mandatperioden (mars 2023).

Som ordförande kallar du till styrelsemöten och årsmöten, sammanställer dagordningen och skickar ut den till styrelsen och de anställda i god tid innan mötet. Du är mötesordförande på styrelsemötena. Du kan också ha andra ansvarsområden – alla ansvarsområden fördelas internt i styrelsen. Ordförande har oftast ett administrativt ansvar i styrelsen vilket betyder att ordförande håller lite extra koll så att viktiga dokument (t.ex. verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) blir klara i tid.

Både ordförande och kassör är även firmatecknare vilket betyder att en har rätt att ingå avtal för jourens räkning – t.ex. hyresavtal, signera bankpapper, anställningsavtal. Firmatecknare signerar också bidragsansökningar och återrapporteringar av beviljade bidrag.

Tidigare information, nu inaktuell:

Informationsmöte

För att du ska få en bra inblick i vår organisation och veta vad det innebär att sitta i vår styrelse håller vi ett öppet digitalt informationsmöte onsdagen den 9 februari klockan 18-19. Länk till möteseventet på facebook.

Under mötet hålls en kort presentation om Uppsala tjej- och transjour och vad ett engagemang i styrelsen innebär. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor till personer i den sittande styrelsen och valberedningen (de som föreslår för årsmötet vilka som ska sitta i styrelsen).

Om du inte kan komma på mötet men vill kandidera ändå:

Självklart kan du kandidera utan att ha varit med på informationsmötet.

Fyll i detta kandideringsformulär senast 6 mars!

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!