Lämna sidan close
Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week

För att uppmärksamma Transgender Awareness Week har vi valt att lyfta fem transpersoners personliga berättelser. Måndag till fredag under nästa vecka kommer vi att publicera en berättelse om dagen.

Det är till stor del okunskap om trans som leder till transfobi och förtryck och därför vill vi med dessa berättelser utbilda omvärlden, bredda bilden av vad trans är och ge utrymme till en grupp som i samhället är väldigt utsatt och ofta blir osynliggjord. Vi hoppas på att kunna skapa förståelse för hur det är att vara trans. Men även att berättelserna ska nå ut till personer som själva är trans, med förhoppningen att kunna öka känslan av samhörighet.

Vi har låtit fem transpersoner skriva sina personliga berättelser utifrån ett flertal olika teman. Dessa teman har fått tolkas fritt vilket har lett till fem fina texter som alla ser olika ut. Det här är ett sätt för oss att lyfta transpersoners röster och låta deras egna berättelser få synas och höras, vilket är poängen med Transgender Awareness Week. Det är nämligen en internationell vecka som finns för att hylla och uppmärksamma transpersoner, men även för att synliggöra det förtryck som gruppen transpersoner utsätts för.

Visa alla inlägg
Lämna sidan snabbt!